Online loopbaanportal

Duurzame inzetbaarheid

De arbeidsmarkt verandert snel en constant.

De digitalisering neemt steeds meer financiële en administratieve handelingen over. De verdergaande ontwikkeling van Artificial Intelligence zorgt ervoor, dat in grote overheidsorganisaties een groot deel van de post gelezen en beantwoord kan worden, zonder dat er echte ogen aan te pas komen.

Procesoptimalisatie

Met Programmable Logic Controllers (PLC’s) worden robots in beweging gebracht en processen gestuurd. Geavanceerde logistieke en geautomatiseerde systemen zorgen voor de verwerking van digitale orders in distributiecentra. Processen worden steeds verfijnder en verder geoptimaliseerd.

Iedereen doet mee

Ook onder invloed van nieuwe politieke inzichten verandert veel. Er wordt meer gekeken naar de mogelijkheden van mensen, in plaats van naar de beperkingen. In de huidige inclusieve arbeidsmarkt is thuiszitten zonder werk en voor de pensioenleeftijd stoppen met werken voor de meeste mensen geen optie meer. Ieders inbreng is hard nodig.

De HRM uitdaging

Dit betekent, dat HRM afdelingen van organisaties een grote uitdaging hebben. Hoe houden de medewerkers deze groei en veranderingen bij? Hoe bereid je hen voor op een (eventuele) wijziging van de functie (inhoud)? Medewerkers uit laten stromen en nieuwe medewerkers werven is een optie, maar het loont meer om te investeren in de zittende medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

De bredere vraag erachter is: Hoe zorg je ervoor dat medewerkers met plezier en zo gezond mogelijk hun werk kunnen blijven doen? Hoe kan de organisatie eraan bijdragen, dat medewerkers meebewegen met de veranderingen en verbetert de Duurzame Inzetbaarheid.

Aandacht voor bewust werken

In de meeste organisaties wordt in samenwerking met de Arbo gezondheidsdiensten aandacht besteed aan gezonde voeding, bewegen en stresspreventie. Of wordt de mogelijkheid geboden aan medewerkers om deel te nemen aan (online) trainingen en/of gebruik te maken van een portal met testen en vragenlijsten om de bewustwording over de eigen drijfveren te versterken.

De belangrijkste speler in het veld

Dit is natuurlijk welkom, maar laten we de belangrijkste speler in het veld niet vergeten. De medewerker zelf. Hij/zij is ook aan zet om te werken aan zijn/haar duurzame inzetbaarheid om op een plezierige en succesvolle manier aan het werk te blijven. Regelmatig werken aan de arbeidsmarktwaarde loont. Dat kan door:

  1. De kansen in de arbeidsmarkt te onderzoeken.
  2. Regelmatig stil te staan of er nog sprake is van plezier in het werk en te kijken of er iets te verbeteren is.
  3. Een loopbaanplan te maken en deze jaarlijks bij te stellen.
  4. Te onderzoeken wat de veranderingen zijn in het vakgebied zijn en na te gaan wat nodig is om deze bij te houden.
  5. Te bedenken, dat niemand te oud is om te leren, ook al wordt soms anders beweerd.
  6. Bij zwaar werk gebruik te maken van de beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.
  7. Op tijd in gesprek te gaan over loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.

Wat kunnen werkgevers doen?

Met het onderwerp duurzame inzetbaarheid en vitaliteit aan de slag gaan, zodat medewerkers mee kunnen blijven bewegen met de ontwikkelingen van de organisatie. Door eigen loopbaanregie te stimuleren wordt preventief gewerkt aan het voorkomen van curatieve arbokosten en afvloeiingsregelingen.

 

Om dit laatste mogelijk te maken hebben wij samen met HRM professionals het programma ‘Zet je loopbaan in beweging!’ ontwikkeld. Dit kan aangepast worden naar uw eigen organisatiebehoefte.

Meer weten over het programma, Zet je Loopbaan in beweging?

Zet je loopbaan in beweging!

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.