Online loopbaanportal

Loopbaanadvies Leeuwarden

WAARVOOR KOMEN KLANTEN BIJ ONS?

Klanten komen bij ons voor loopbaanonderdelen, zoals een Pitch of LinkedIn training, opleidingsadvies, CV-check, Loopbaanscreener of ontwikkelingsgesprek. Onze rol is die onderdelen aan te bieden, waardoor de loopbaan weer in beweging komt en de klant zich geholpen voelt. Naast de verkoop van onderdelen plegen wij onderhoud aan loopbanen. Je kunt ons vergelijken met een garage, waar de ene autobezitter komt als er iets stuk is en een andere automobilist op tijd een afspraak maakt voor noodzakelijk onderhoud.

ONZE KLANTEN ZIJN MENSEN DIE:
  • In dienst van een organisatie zijn en werk willen maken van hun loopbaan;
  • Na een periode van ziekte werken aan een (door)start;
  • De mogelijkheden onderzoeken van een carrière-switch;
  • Niet op eigen kracht komen uit een werkloosheidsituatie;
  • Ontevreden zijn met hun huidige functie en de situatie willen aanpakken;
  • Willen verkennen of het ZZP-schap al dan niet gecombineerd met een baan) past;
  • ZZP’ers, leidinggevenden of ondernemers zijn met vragen over groei en ontwikkeling.
AANPAK:

Onze aanpak is persoonlijk. Verwacht geen lopende band werk. We zijn geen autofabriek met vooraf geprogrammeerde processen. We werken immers met ‘Occasions’. Van een Ford maken wij geen sportauto. En een Porche moeten we soms een beetje afremmen.

 

WERKWIJZE BIJ LOOPBAANADVIES:

Na een telefonische kennismaking waarin we de strekking van de behoefte of vraag inventariseren plannen we een intakegesprek in. Hierin vragen we door op de loopbaanvraag en doelstelling van de klant en geven duidelijk aan wat onze verwachtingen zijn met betrekking tot medewerking aan het proces.  Aan de hand van de Routeplanner bekijken we met de klant en/of opdrachtgever welke profielen van het Loopbaanstappenplan® aan bod zouden moeten komen. De profielen zijn het persoonlijk profiel, het professioneel profiel, het sociaal- leefstijl en ideaal profiel, het arbeidsmarktprofiel, het presentatie profiel, het promotie profiel en het ontwikkelprofiel. Binnen de profielen zetten we adequate onderdelen in, zoals vragen stellen om bepaalde antwoorden te krijgen, oefeningen, rollenspellen, trainingen, testen en opdrachten.

 

HET DIENSTVERLENINGSVOORSTEL:

Op basis van het intakegesprek stellen we een offerte met uitleg over de inhoud op. Het voorstel wordt door alle betrokken partijen voor akkoord getekend. Wij werken volgens de gedragscode (incl. klachtenprocedure) van het NOLOC, de Nederlandse orde voor loopbaanadviseurs, outplacement consultants en carrière coaches. Over de facturatie en betaling worden aanvullende afspraken gemaakt. Na afloop van de geleverde dienstverlening vragen wij de klant om een tevredenheidsverklaring in te vullen. Uiteraard toetsen we ook regelmatig gedurende het proces of we met onze inspanningen aansluiten op de verwachtingen.

 

WAT KUNNEN WIJ NOG MEER BETEKENEN?

Coaching van startende of ervaren zzp’ers en zelfstandig ondernemers, die hun diensten willen versterken en meer exposure nodig hebben. In deze tijd moet je jezelf nu eenmaal scherper profileren dan ooit. Hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld: Maak Werk van je Merk.

Projectmanagement en ondersteuning bij de opzet- of implementatie van programma’s ter bevordering van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Andere thema’s zijn: een bedrijfs- of organisatiescan, medewerkers tevredenheidsonderzoek, bevorderen gezond en veilig werken, bevorderen van de leercultuur van medewerkers, aanpassen organisatie van het werk, stimuleren in- en externe mobiliteit, inclusief organisatie van eventuele subsidieaanvragen. Ons tarief is afhankelijk van de duur van het project. Wij regelen, zonder het stuur over te nemen.

 

 

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.