Online urenregistratie
Loopbaanscreener

Loopbaanscreener

De Loopbaanscreener is een combinatie van persoonlijkheid en interesse gecombineerd in één  rapportage. Het geeft inzicht in talent en ontwikkelmogelijkheden en wordt vaak ingezet als iemand onzeker is over de volgende stap in zijn loopbaan of over zijn beroepskeuze. De Loopbaanscreener is gebaseerd op twee gevalideerde en genormeerde vragenlijsten, die online beantwoord worden. De vragenlijsten zijn:

  • de Loopbaan Interesse Vragenlijst (LIV) gebaseerd op de theorie van J.F. Holland en
  • de Personality for Professional Inventory (PfPI)

 

De PfPI

De PfPI meet de persoonlijkheid op de werkvloer. Dit zijn persoonlijkheidstrekken, die relevant zijn bij het verklaren van werkgedrag en prestaties. De rapportage van de PfPI geeft een terugkoppeling op 21 werk gerelateerde persoonlijkheidstrekken. Dit resulteert in de Big Five: 1. Emotionele stabiliteit. 2. Extraversie. 3. Openheid voor ervaringen. 4. Altruïsme. 5. Consciëntieusheid.

Download hier een voorbeeld van de PfPI.

De LIV

Daarnaast wordt de Loopbaan Inzicht Vragenlijst (LIV) ingevuld. De LIV is geschikt om loopbaanperspectieven te onderzoeken. Deze geeft zicht op interesses, kennis en vaardigheden. Enerzijds wordt de voorkeur zichtbaar, anderzijds wordt ook duidelijk of dit aansluit bij je competenties.

Download hier een voorbeeld van de Loopbaan Inzicht Vragenlijst.

De loopbaanscreener

De Loopbaanscreener matcht de interesses uit het LIV rapport met de PfPI persoonlijkheidstrekken. Aan de hand van de match bespreekt de loopbaancoach welke beroepen daarbij passen.

Download hier een voorbeeld van de loopbaanscreener

Werkwijze

De intake vindt telefonisch, met skype of facetime plaats. De vragenlijsten worden online ingevuld. Vooraf ontvang je de juiste instructies. Een goede internetverbinding en een Laptop of PC is noodzakelijk. Daarna worden jouw rapportages (LIV en PfPI) en de Loopbaanscreener door de Loopbaancoach toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Wanneer een Loopbaanscreener?

De Loopbaanscreener geeft inzicht en zekerheid aan mensen, die een switch of iets anders willen in hun loopbaan, maar nog niet precies weten wat. Daarnaast gebruiken wij de Loopbaanscreener voor re-integratietrajecten en outplacement.

 

 

Doorlooptijd traject: Online vragenlijsten en bespreking Loopbaanscreener.

Kosten: € 375,- incl. 21% BTW

Neem contact op voor het aanvragen van de loopbaanscreener.

Bel 058 - 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.