Online loopbaanportal

600 zorgprofessionals bij huisartsen nodig!Zorgprofessionals, die huisartsen ondersteunen zijn op dit moment hard nodig. Door de kanteling in de zorg zijn de huisartspraktijken meer zorghandelingen gaan verrichten. En daar hebben ze hulp bij nodig van gekwalificeerde zorgprofessionals, die gaan werken als praktijkondersteuner. Omdat in andere gebieden van de zorg juist sprake is van minder banen, wil de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) bevorderen, dat zorgmedewerkers omgeschoold worden. Met de juiste kwalificatie kunnen zij gaan werken als doktersassistent, POH’ers-S (praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Somatiek) of POH’ers GGZ. Vooral verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners en medewerkers maatschappelijke zorg die werkervaring hebben in een ziekenhuis of in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen instromen.

Oproep om stageplaatsen beschikbaar te stellen

Het slagen van de instroom is wel afhankelijk van voldoende stageplaatsen. Daarom wordt op dit moment een beroep gedaan op de diverse zorgcentra om een stagiair op te leiden, zodat een deel van de mensen die nu worden opgeleid in januari 2016 kan starten met stage. Werkervaring opdoen is ontzettend belangrijk om de instroom te doen slagen. De SSFH bewaakt, dat kandidaten voldoen aan toelatingseisen.

Afstemming tussen aanbod opleidingen en stageplaatsen

In Friesland zet Venturaplus (samenwerkingsverband van werkgevers in de zorg en opleidingsinstituten) zich in om een betere afstemming te bereiken tussen de aanbod van opleidingen en de beschikbare stageplaatsen. Dat is de reden dat Venturaplus in de Noordelijke regio een structuur heeft opgezet, zodat de afstemming gestimuleerd wordt.

Bron: 
www.ssfh.nl Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg
www.venturaplus.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op of bel 058 - 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.