Online loopbaanportal

Aandacht geven!Aandacht verdelen

Wanneer van een teamleider naast leidinggevende taken ook een grote vakinhoudelijke bijdrage wordt verwacht, is het vaak lastig voor de teamleider om de aandacht in voldoende mate te verdelen tussen de uitvoering en de ontwikkeling van de medewerkers in het team. Voorbeelden van dit type leidinggevenden zijn: teamleiders in scholen, die lesgeven naast hun leidinggevende taak. Financials, die naast zorgdragen voor het functioneren van een team ook zelf het jaarverslag, begroting, budgettering en management-rapportages opstellen.

 

Is leidinggeven een vak?

Waarom kiest de ene organisatie voor managers, wiens vak leidinggeven is en kiest de andere organisatie voor de zogenaamde ‘meewerkend voormannen’. Een vakinhoudelijk specialist is niet perse een adequate leidinggevende en andersom. Sommige organisaties kiezen liever voor een manager, met daarnaast één (of meerdere) senior vakinhoudelijk specialist(en). En met uitbreiding van de span of control, door de manager de leiding te geven over meerdere teams.

 

Een goede balans vinden

Een teamleider kan geleerd hebben om leiding te geven op uitvoerend niveau, maar een goede balans vinden tussen leiding geven en meewerken lijkt in de praktijk vaak lastig te bereiken.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op of bel 058 - 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.