Online loopbaanportal

Afname docenten in Voortgezet OnderwijsAls we kijken naar de regio Friesland dan neemt de groei van leerlingen tot 2020 af met 9,1%. Landelijk is dit percentage 6,0%. Vergelijken we verder dan doet Friesland het iets beter met het aantal bevoegd gegeven lessen. Dit percentage steekt met 80,4% hoger af ten opzichte van de landelijke 77,4%.

 

De top 5 met de prognose onvervulbare vacatures is in Friesland bijna hetzelfde als landelijk. Alleen de natuurkunde vacatures blijken lastiger te vervullen dan landelijk het geval is. Op de 1e plek staat het vak Wiskunde, daarna komt Natuurkunde op de 2e plaats, op de 3e plek staat Duits, vervolgens staat Scheikunde op de vierde plek en Frans op de vijfde plaats.

 

Voor de docenten zal de werkgelegenheid in Friesland naar verwachting afnemen met 8,2%. Van 2275 in 2014 naar 2061 fte in 2019. De jaarlijkse vervangingsbehoefte ligt rond de 120 fte. Nieuwe instroom van docenten blijft dus nodig.

 

Een hoog percentage van het personeel is 55 plus of ouder. In Friesland ligt dit percentage ook iets hoger dan landelijk. Landelijk: directie 52,8%, docenten  29,6% en ondersteuning 33,8%. In de directiefuncties zien we daarnaast overduidelijk meer mannen dan vrouwen vertegenwoordigd.

 

  • Bekijk hier de samenvatting van de regionale arbeidsmarktrapportage
  • Of lees de regionale arbeidsmarktrapportage van Voion www.voion.nl
  • Bron: Voion Het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor Voortgezet Onderwijs.

 

 

 

 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op of bel 058 - 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.