Online loopbaanportal

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ)books-927394_640

Versterking van de rechtspositie van flexwerkers in de WWZ.

Flexwerkers maken na 2 jaar aanspraak op een vast contract. Nu is dat 3 jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenliggende periode van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenliggende periode is nu 3 maanden.

 

Eenvoudiger en sneller ontslagrecht met minder kosten voor de werkgever in de WWZ.

In de Wet, Werk en Zekerheid (WWZ) komt een vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via de UWV. Ontslag om een andere redenen gaat via de kantonrechter. Daarnaast hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • tenminste 2 jaar in dienst geweest.
  • de arbeidsovereenkomst wordt op initiatief van de werkgever beëindigd.

De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar wanneer het dienstverband langer dan 10 jaar is geweest. De maximale vergoeding is € 75.000. Voor mensen die meer verdienen dan € 75.000,- geldt het maximum van een jaarsalaris.

 

Veranderingen WW in 2015 en 2016 door de WWZ

Op 1 juli 2015 wordt:

  • Na een half jaar WW alle arbeid als passend gezien.
  • De inkomensverrekening in de WW ingevoerd.

Het aantal uren dat iemand gaat werken wordt in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Wanneer dit loon lager is dan de hoogte van de uitkering, betekent dit een lager totaalinkomen. Om te stimuleren dat WW-gerechtigden weer gaan werken gaat men vanaf 1 juli 2015 inkomensverrekening toepassen. Men kijkt dan niet naar het aantal uren, maar naar het verdiende inkomen. De verwachting is dat mensen vanuit de WW eerder zullen gaan werken.

Vanaf 1 januari 2016 wordt door de WWZ:
  • de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog 24 maanden.

bron: rijksoverheid.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op of bel 058 - 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.