Online loopbaanportal

Het loopbaanadviescentrum blijftDe doelstellingen van een intern loopbaanadviescentrum:

Om succesvol te kunnen zijn met een intern loopbaanadviescentrum, ook wel mobiliteitscentrum of career-center genoemd, is het onder andere van belang om de doelstelling van het loopbaanadviescentrum goed neer te zetten. De hoofddoelstelling van het centrum moet aansluiten bij de doelen, die de organisatie de komende jaren wil bereiken.

Het aantrekken en behoud van talent

Wil de organisatie innoveren, dan is ondersteunend beleid gericht op het aantrekken en behoud van talent nodig. Bestaat het personeelsbestand uit medewerkers die lange tijd werken voor deze werkgever, dan zijn activiteiten gericht op blijvende inzetbaarheid en verhoogde werkbaarheid een optie.

Mobiliteitscentra in allerlei soorten en maten

Wil de organisatie gedwongen ontslagen in de toekomst voorkomen (en alle kosten van dien), dan kan het loopbaanadviescentrum zich ook richten op een grotere mobiliteit van de werknemers om op die wijze de flexibiliteit van de organisatie te bevorderen. In de praktijk zien we verschillende soorten mobiliteitscentra, eventueel gecombineerd met andere taken (Spijkerman en Admiraal 2000):

  • Een curatief centrum, gericht op ‘gedwongen’ door- en uitstroom.
  • Een preventief centrum, gericht op door- en uitstroom.
  • Een proactief mobiliteitscentrum, gericht op in- door- uitstroom.
Veiligheid om loopbaanstappen te kunnen zetten:

Duidelijk is, dat een intern loopbaanadviescentrum ingezet wordt vanuit de visie dat ontwikkeling van de organisatie belangrijk is en dat loopbaanontwikkeling van de medewerker daarbij hoort. De aanloop tot een goed draaiend en effectief loopbaanadviescentrum neemt vaak langere tijd in beslag. De effectiviteit is afhankelijk van een aantal factoren. Een van die factoren is de mate waarin medewerkers zich veilig voelen om aan de slag te gaan met hun loopbaanontwikkeling. Medewerkers durven het pas aan om loopbaanstappen te zetten en flexibel te worden als de organisatie ‘veiligheid’ biedt.

Outplacement en transitie door een onafhankelijk bureau:

Wanneer de organisatie moet reorganiseren en op korte termijn medewerkers moet ontslaan lijkt het voor de hand liggend om deze mobiliteit opdracht ook bij het intern Loopbaanadviescentrum neer te leggen. Deze vraag is echter ‘aan het verkeerde adres’ gericht. Het optreden als curatief mobiliteitscentrum door het interne bureau is sterk af te raden.

Voor loopbaanmanagement

Om het voortbestaan van het loopbaanmanagement en intern loopbaancentrum niet op het spel te zetten is het is beter om outplacement en transitieopdrachten door een onafhankelijk bureau te laten uitvoeren. Op deze manier kan het intern Loopbaanadviescentrum zich volledig richten op het preventieve en proactieve mobiliteit als onderdeel van het loopbaanmanagement.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op of bel 058 - 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.