Online loopbaanportal

Waarom duurzame inzetbaarheid?Iedereen doet mee

Mede onder invloed van de politiek verandert de arbeidsmarkt. In de huidige inclusieve arbeidsmarkt is thuiszitten zonder werk geen optie. Er wordt meer gekeken naar de mogelijkheden van mensen in plaats van beperkingen. Ondertussen weten we ook dat voor de pensioenleeftijd stoppen met werken voor de meeste mensen geen optie is. Ieders inbreng in de krappe arbeidsmarkt is hard nodig.

De HRM uitdaging

Dat betekent dat organisaties een flinke uitdaging hebben. Want, hoe houden de zittende medewerkers de ontwikkelingen bij? Kunnen ze de komende jaren productief blijven? Lukt het hen om mee te bewegen met de ontwikkelingen? Hoe bereiden organisaties hen voor op een (eventuele) wijziging van de functie (inhoud). Medewerkers uit laten stromen en werven is mogelijk. Dit is echter ook kostbaar en in de krappe arbeidsmarkt lastig realiseerbaar. Daarom loont het om te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Aandacht voor gezond werken

Het is belangrijk dat organisaties samenwerken met de Arbodienst rond het onderwerp gezondheid en werk. Vaak is er al aandacht voor gezonde (kantine)voeding en bewegen. Daarnaast wordt energie gestoken in ziektebegeleiding, re-integratie en stresspreventie. Maar is dat genoeg? Want waar is de medewerker in dit geheel?

Medewerker is belangrijke speler in het veld.

Medewerker is belangrijke speler in het veld.

Speler in het veld.

De medewerker is de belangrijkste speler in het veld. Want in hoeverre is het de medewerker bekend wat zijn talenten zijn? En wat hem plezier geeft in het werk? Hoeveel aandacht heeft de medewerker? Voor zijn eigen inzetbaarheid, werkplezier en gezondheid?

Fit-for-the-job.

Belangrijk is om met medewerkers een dialoog te voeren. Over welke zaken met betrekking tot gezondheid en inzetbaarheid maken zij zich zorgen? Wat is nodig om fit-for-the job te blijven?

Aandacht en actie.

Duurzame inzetbaarheid is dus geen Arbodienst of HR ‘dingetje’. Het vraagt om aandacht en actie van leiding en medewerkers. Rond de 4 kernthema’s van duurzame inzetbaarheid:

1. vitaliteit en gezondheid
2. leren en ontwikkelen
3. loopbaan en mobiliteit
4. organisatie en werk

Ook samen werken aan een vitale organisatie?

Verdienstelijk® ondersteunt dit proces.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op of bel 058 - 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.