Online loopbaanportal

Loopbaanscan

De Loopbaanscan is een preventief middel tegen langdurige uitval van een medewerker. Het is ontwikkeld om inzicht te kunnen geven in het werkvermogen en de inzetbaarheid. Deze scan wordt meestal toegepast wanneer sprake is van afnemende vitaliteit in het werk. Signalen kunnen zijn: frequent ziekmelden, verminderd werkplezier, concentratieverlies, sneller fouten maken, verminderd actief bijdragen aan teamoverleg, te laat komen en niet op tijd naar huis gaan. Na overleg met de manager en medewerker wordt door de loopbaancoach een onderzoek ingesteld. Afhankelijk van de situatie kunnen namelijk verschillende elementen in kaart worden gebracht.

Een afnemende vitaliteit kan van invloed zijn op:

  • Het vermogen tot logisch nadenken;
  • De mentale veerkracht;
  • De prestatie motivatie;
  • De productiviteit;
  • De beleving van het werk.

Analyse

De medewerker vult online een aantal vragenlijsten en tests in. Daarnaast wordt een interview afgenomen, waarin wordt doorgevraagd naar de achtergrond van de werk-  en privé situatie. De coach analyseert samen met de deelnemer de uitkomsten, kijkt naar bijzondere scores en adviseert over mogelijk te nemen stappen. De rapportage is vertrouwelijk en wordt besproken met de medewerker. Vervolgens gaat de werknemer (eventueel samen met de loopbaancoach) in gesprek met de manager om de mogelijkheden te bespreken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan (tijdelijke) aanpassingen met betrekking tot arbeidstijden en functie-inhoud, specifieke trainingen of een aanvullende loopbaanbegeleiding richting ander werk of opleiding. De Register Loopbaancoach is CMI gecertificeerd en in het bezit van de benodigde testlicenties en kwalificatie.

 

Meer informatie?

Bel 058 843 02 33

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.