Online loopbaanportal

Re-integratie

Veel vrouwen en mannen in Nederland hebben moeite om aan de slag te komen of het huidige werk te behouden als gevolg van ziekte of een arbeidsbeperking. In onze loopbaancoachpraktijk hebben we veel ervaring opgedaan met het coachen van mensen, die steun kunnen gebruiken als zij tijdens een periode van ziekte of na gedeeltelijk of volledig herstel gaan re-integreren in het arbeidsproces. Respectvol en met persoonlijke aandacht werken we samen aan mogelijkheden.

 

De Wet Verbetering Poortwachter

Het kan iedereen overkomen. Ziekte of een beperking, waardoor werken niet gaat. ij dreigend langdurig verzuim ondersteunen wij werkgevers en werknemers bij het casemanagement. Binnen de Wet Verbetering Poortwachter bewaken we de termijnen, ondersteunen bij het opstellen van het plan van aanpak, coördineren en bewaken de afgesproken activiteiten en treden op als contactpersoon naar externe instanties. We begeleiden met loopbaancoaching de werknemer met re-integratie tijdens en na ziekte in de eigen functie of voor een terugkeer in de arbeidsmarkt (tweede spoor). Meer weten? Neem contact met ons op.

Terugkeer naar werk

Wij beschikken over een brede basis coachinstrumenten, die wij hiervoor inzetten. Maar belangrijker is de persoonlijke aandacht, die wij bieden. Aan de hand van de mogelijkheden en vaardigheden onderzoeken we welke functies geschikt zijn en kijken wat de medewerker nodig heeft om daar te komen. Voor mensen met een grote afstand tot nieuw werk, die willen werken aan een terugkeer hebben we een speciaal Werkfit programma samengesteld. Hiervoor werken we nauw samen met Atelier MijnGilde.

Re-integratietraject op maat

Wanneer we weten wat de medewerker in huis heeft en nodig heeft gaan we ons netwerk inzetten en kunnen concrete stappen gezet worden. Binnen de re-integratie kunnen we Pearson Talentlens re-integratie tools inzetten. Dit zijn genormeerde en gevalideerde vragenlijsten, waarmee het proces nauwgezet gevolgd kan worden. Het startpunt en de vorderingen. Het re-integratie traject wordt altijd op maat samengesteld. Een respectvolle, doortastende benadering staat centraal. We zoeken naar haalbare mogelijkheden.

 

Werkfit programma

Werkfit Heb je een arbeidsbeperking? Voor de oriëntatie op werk bieden we Werkfit aan. In een administratieve, technische of creatieve omgeving kan je aan de...

Lees meer

Verzuimpreventie

Heeft u als leidinggevende te maken met een oplopend verzuimpercentage, lastige cases of frequent verzuim? Wij werken samen met u aan een verzuimpreventie actieprogramma. Verzuim kost meer dan...

Lees meer

Re-integratiecoach

De re-integratiecoach van Verdienstelijk® bevordert de mogelijkheden van re-integratie naar passend werk. Heeft oog voor moeite, die mensen ondervinden als zij tijdens een periode van ziekte...

Lees meer

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.