Online loopbaanportal

Re-integratiecoach

De re-integratiecoach van Verdienstelijk® bevordert de mogelijkheden van re-integratie naar passend werk. Heeft oog voor moeite, die mensen ondervinden als zij tijdens een periode van ziekte of na gedeeltelijk of volledig herstel willen re-integreren in het arbeidsproces. Vaak is een nieuwe werkelijkheid ontstaan, waarin de werknemer te maken krijgt met de veelal beperkende gevolgen van het ziekteproces. Dit kan het gevoel van onzekerheid versterken.

Arbeidsfitheid

Verdienstelijk® is een voorstander om te blijven werken aan de arbeidsfitheid als het maar enigszins mogelijk is, zodat de drempel tot terugkeer niet te hoog wordt. De re-integratiecoach bevordert in overleg met de leidinggevende, Arboarts of verzekeringsarts, dat de medewerker via meerdere (kleine) stappen re-integreert of participeert. Wanneer terugkeer naar de huidige werkplek nog een stap te ver is kunnen medewerkers eventueel gebruik maken van een speciaal werkfit programma.

2e en 3e spoor

Soms is terugkeer in de oude functie niet meer mogelijk. De loopbaancoach onderzoekt welke beroepen of werkzaamheden mogelijk en passend zijn. Aan de hand van de mogelijkheden en vaardigheden onderzoeken we welke functies geschikt zijn en kijken wat de medewerker nodig heeft om daar te komen. Wanneer we weten wat de medewerker in huis heeft en nodig heeft gaan we ons netwerk inzetten en kunnen concrete stappen gezet worden door jobhunting.

Coach- en testinstrumenten

Wij beschikken over een brede basis coachinstrumenten, die wij hiervoor inzetten. Daarnaast bieden we persoonlijke aandacht.Binnen de re-integratie kunnen we Pearson Talentlens re-integratie tools inzetten. Dit zijn genormeerde en gevalideerde vragenlijsten in combinatie met het loopbaanstappenplan®. Het re-integratie traject wordt altijd op maat samengesteld. Een respectvolle, doortastende benadering staat centraal. We zoeken naar haalbare mogelijkheden om de arbeidsmarktwaarde van de deelnemer te vergroten. Wederzijds vertrouwen en medewerking van alle betrokkenen is belangrijk om een gewenst resultaat te realiseren.

Meer weten?

Neem contact op of bel 058 – 843 02 33. In een persoonlijk gesprek kunnen wij de behoefte doornemen. Wij leggen ook huisbezoeken af.

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.