Online loopbaanportal

Verzuimpreventie

Heeft u als leidinggevende te maken met een oplopend verzuimpercentage, lastige cases of frequent verzuim? Wij werken samen met u aan een verzuimpreventie actieprogramma. Verzuim kost meer dan preventie!

Actieprogramma verzuimpreventie

We inventariseren de inrichting van de huidige verzuimregistratie en preventie, de acties en maatregelen. Onderzoeken of sprake is van specifieke problematiek, die te maken heeft met de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld toename van een gevoel van onveiligheid na een reorganisatie,  toenemende werkdruk, een verstoorde privé balans (financiële zorgen, relatieproblemen, toenemende mantelzorg) of psychosociale problematiek (verslaving, depressiviteit). In overleg met u stellen we een verzuimpreventie actieprogramma op en bieden ondersteuning bij de invoering en uitvoering.

Uitvoering

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter houden we vinger aan de pols. Trainen leidinggevenden in gespreksvoering en onderzoeken we op welke wijze de procedurele stappen efficiënt ingericht kunnen worden. Indien nodig ondersteunen we bij het opstellen van het plan van aanpak, coördineren en bewaken de afgesproken activiteiten en treden op als contactpersoon naar externe instanties Arbodienst, UWV.

Maatwerk

Iedere organisatie heeft zijn eigen kenmerken, maar verzuim komt overal voor. Het is zinvol om tijdig maatregelen te nemen. Wij doelen hier niet op het feit, dat mensen niet ziek mogen zijn. Maar soms kunnen kleine maatregelen al veel verschil maken. Wilt u actie ondernemen om verzuim terug te dringen? Neem contact op 058 – 843 02 33 of mail info@verdienstelijk.nl  Wij komen bij u langs voor een (vrijblijvend) gesprek.

 

test

button

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.