Online loopbaanportal

SLIM-regeling voor leercultuur in MKB!

Met de SLIM-regeling kan het MKB in 2020 extra investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

Wat is de SLIM-regeling?

Een subsidie regeling. Hiermee kan geïnvesteerd worden in de leercultuur.

Wie komen voor de regeling in aanmerking?

 • Midden en Kleinbedrijven (MKB) in alle sectoren. Zij moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.
 • Grootbedrijven. Alleen in de sectoren, landbouw, horeca en recreatie.
 • Een samenwerkingsverband.

Welke activiteiten zijn eventueel subsidiabel?

 • Het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoefte. Dit resulteert in een ontwikkelplan.
 • Het inkopen van loopbaan- en ontwikkeladviezen. Bestemd voor de medewerkers.
 • Het invoeren van specifieke leermethoden. Ook kan het gaan om het aanleren van vaardigheden of beroepshouding.
 • Het bieden van praktijk leerplaatsen. Bijvoorbeeld ten behoeve van een beroepsopleiding. Dit is apart subsidiabel.

Welke kosten zijn eventueel subsidiabel?

 • De externe kosten van adviseurs. Bijvoorbeeld: voor het opstellen van een ontwikkelplan. Het opzetten van een bedrijfsschool. Het aanleren van vaardigheden. Of het geven van loopbaan ontwikkeladviezen door een loopbaanadviseur.
 • Interne kosten. Waaronder directe loonkosten voor medewerkers uit het bedrijf.
 • Bepaalde toeslagen op de bovengenoemde kosten.

Welk subsidieplafond geldt voor de aanvragen?

 • Voor een kleine MKB ondernemer –< 50 personen werkzaam en een max. jaaromzet/balanstotaal van 10 miljoen. Max. 80% subsidie tot een max. van € 24.999,-.
 • Voor een middelgrote MKB ondernemer –< 250 personen werkzaam en een max. jaaromzet van € 50 miljoen of balanstotaal van max. 43 miljoen. Max. 60% tot een max. van € 24.999,-
 • Voor een MKB ondernemer in de landbouw maximaal € 20.000 subsidie. Voor kleine bedrijven wordt max. 80% vergoed. Voor middelgrote bedrijven 60%.
 • Voor samenwerkingsverbanden wordt 60% tot een max. van € 500.000,- per project vergoed.

Wanneer kan de subsidieaanvraag ingediend worden?

 • Voor individuele MKB aanvragen: 1 maart – t/m 31 maart 2020.
 • Voor aanvragen in samenwerkingsverband: 1 april – t/m 30 juni 2020.

Wat is verder handig om te weten?

 • De SLIM-subsidieregeling is nog niet definitief vastgesteld. Deze kan dus nog wijzigen.
 • Voor de subsidieaanvragen gelden aanvullende administratieve en juridische regels.
 • Bovenstaande uitleg is een korte samenvatting. De volledige regeling is te lezen op de website van mijn overheid https://www.internetconsultatie.nl/slimregeling
 • Wij adviseren graag bij het inhoudelijk vormgeven van de ontwikkelactiviteiten. Het opzetten van een bedrijfsschool, een ontwikkelplan, het werken aan talentontwikkeling of het geven van loopbaanadvies.
 • Ook ondersteunen wij bij de aanvraag en de juiste administratieve ontwikkeling van de subsidieaanvraag.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Internetconsultatie/slimregeling

 

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.