Online loopbaanportal

Trajecten

Mobiliteit van mensen is maatwerk. Wat iemand nodig heeft om nieuw werk te vinden is zeer persoonlijk. Ieder mens heeft immers een eigen kleurrijk palet met kwaliteiten en ervaring. Wij bieden passende oplossingen voor individuele loopbaanvragen, zodat je werk vindt dat plezier en betekenis geeft. En adviseren organisaties bij employability en mobiliteit. Hieronder geven wij een indruk van mobiliteit trajecten:

 

Mobiliteit en employability

De wereld om ons heen verandert continu. Ook organisaties en mensen in de organisaties veranderen mee. Dit betekent, dat het ook gebeurt dat mensen niet meer op de goede plek zitten. Vaak gaat daar een periode aan vooraf, waarin de medewerker minder gaat presteren.

Afscheid

Soms komt de medewerker zelf tot de conclusie, terwijl de organisatie vindt dat deze nog prima functioneert. Door middel van een Vaststellingsovereenkomst wordt dan gekeken onder welke voorwaarden een organisatie afscheid kan nemen. Mensen worden sneller over die streep getrokken als hen een traject wordt aangeboden voor loopbaanbegeleiding bij hun mobiliteit.

Begeleiding

De mate waarin iemand ondersteund moet worden is afhankelijk van zijn arbeidsmarktwaarde en de mate van zelfredzaamheid. Waar de ene persoon intensieve begeleiding nodig heeft van een deskundige loopbaancoach en gebaat is bij een duidelijke focus, is de andere persoon al prima geholpen met een sollicitatietraining.

Aanbod

Verdienstelijk® biedt passende oplossingen voor individuele loopbaanvragen. Adviseert organisaties bij employability en mobiliteit vraagstukken. Treedt op als loopbaancentrum en/of huisacademie voor organisaties en voert outplacementtrajecten uit. Het werkgebied is Noord Nederland.

Werkwijze
Aan de hand van een vrijblijvend intakegesprek inventariseren wij uw vraag. Daarna ontvangt u (indien u dit wenst) een dienstverleningsvoorstel. In sommige gevallen is meer vooronderzoek nodig. bijv. bij de implementatie van loopbaanbeleid, het geven van een loopbaanadvies of het optreden als (extern)loopbaanadviescentrum en/of huisacademie.

Blijf op de hoogte op het gebied van loopbaanadvies.